Sài Gòn

January 8, 2022

Xóm nghèo trên sông, 1957

Xóm nghèo trên sông – A poor village by the river – Sài Gòn – 1957.
January 4, 2022

Thi đấu thể thao, Sài Gòn, 1960s

Thi đấu thể thao – Sports competition – Sài Gòn – Thập niên 1960.
January 10, 2022

Cảng Sài Gòn, 1960s

Cảng Sài Gòn –Sài Gòn Port – Thập niên 1960. VN – Sau khi chiếm được Sài Gòn năm 1859, năm 1860 Pháp cho mở cảng […]
January 12, 2022

Cảng Sài Gòn, 1960s

Cảng Sài Gòn –Sài Gòn Port – Thập niên 1960. VN – Sau khi chiếm được Sài Gòn năm 1859, năm 1860 Pháp cho mở cảng […]
November 30, 2021

Thi đấu Bóng bàn Quốc tế, Sài Gòn, 1960s

Thi đấu Bóng bàn Quốc tế – International Table Tennis Tournament – Sài Gòn – Thập niên 1960.
January 2, 2022

Thi đấu quần vợt trong Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn, 1960s

Thi đấu quần vợt trong Câu lạc bộ Thể thao Sài Gòn – Tennis tournament at Saigon Sports Club – Thập niên 1960. VN – Khu […]
January 18, 2022

Bến Bạch Đằng, Sài Gòn, 1959

Bến Bạch Đằng – Bạch Đằng Pier – Sài Gòn – 1959 VN – Bến Bạch Đằng nằm trên bờ sông Sài Gòn, từ vàm Bến […]
January 6, 2022

Triển lãm ảnh nghệ thuật, Sài Gòn, 1960s

Triển lãm ảnh nghệ thuật – Exhibition of artistic photos – Sài Gòn – Thập niên 1960.
January 14, 2022

Cảng Sài Gòn, 1957

Cảng Sài Gòn – Sài Gòn Port – 1957 VN – Sau khi chiếm được Sài Gòn năm 1859, năm 1860 Pháp cho mở cảng Sài […]

Login

Lost your password?