TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1951 .

THẮNG CẢNH
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Thắng cảnh Việt Nam
Loại tem:Phổ thông
Số mẫu:10
Tổng giá mặt tem (VNĐ):34 đồng 70 xu
Ngày phát hành:16/08/1951
Phương pháp in:Ống đồng một màu
Loại giấy:Có keo mặt sau
Nơi in:Helio-Vaugirad Paris, Pháp
Thông tin khác:Một sổ tem kỷ niệm được phát hành ngày 16-8-1951 gồm 5 bloc tem nhỏ có keo, kích thước 121 x 97 mm, với 5 loại giá mặt: 10c, 20c, 1$, 3$ và 15$. Mỗi bloc tem mang hình của 5 mẫu tem 1, 2, 6, 9 và 12 với dòng chữ kỷ niệm.
 
1951-08-16-a-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-da-lat

Đà Lạt

Scott:1
Giá mặt (VNĐ): 10 xu
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-b-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-hue

Huế

Scott:2
Giá mặt (VNĐ): 20 xu
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-c-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-ha-noi

Hà Nội

Scott:3
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-d-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-hue

Sài Gòn

Scott:4
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-e-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-da-lat

Đà Lạt

Scott:5
Giá mặt (VNĐ): 60 xu
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-f-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-hue

Sài Gòn

Scott:6
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-g-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-hue

Huế

Scott:8
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-h-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-da-lat

Đà Lạt

Scott:10
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):40 x 24
1951-08-16-i-A01-tem-vnch-thang-canh-viet-nam-hue

Huế

Scott:11
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):40 x 24
postage-stamp-frame-empty-border-template-for-postcards-and-letters-blank-rectangle-and-square-postage-stamp-with-perforated-edge-illustration-isolated-on-white-background-vector
Scott:12
Giá mặt (VNĐ):15 đồng
Kích thước (mm):40 x 24

Login

Lost your password?