TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1951 .

VUA BẢO ĐẠI


 
Tên bộ tem:Vua Bảo Đại
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):31 đồng 20 xu
Ngày phát hành:23/10/1951
Phương pháp in:Ống đồng một màu
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:Helio-Vaugirad, Paris, Pháp
 
1951-10-23-a-A02-tem-vnch-vua-bao-dai
Scott:7
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 20 xu
Kích thước (mm):40 x 23
1951-10-23-b-A02-tem-vnch-vua-bao-dai
Scott:13
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
Kích thước (mm):40 x 23

Login

Lost your password?