TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1951 .

VUA BẢO ĐẠI


 
Tên bộ tem:Vua Bảo Đại
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng
Ngày phát hành:06/06/1951
Ngày hết hạn:30/12/1955
Phương pháp in:Ống đồng một màu
Loại giấy:Có keo mặt sau
Nơi in:Hélio-Vaugirad Paris, Pháp
 
1951-06-06-A02-tem-vnch-vua-bao-dai
Scott:9
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):24 x 40

Login

Lost your password?