TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

GIÚP
THƯƠNG BINH


 
Tên bộ tem:Giúp thương binh
Loại tem:Phụ thu
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng 30 xu + 1 đồng 70 xu
Ngày phát hành:21/12/1952
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:Printer Thomas De La Rue
Thông tin khác:Bộ tem này còn được phát hành thành sổ tem kỷ niệm gồm khối 4 tem, kích thước 7 x 10 cm.
 
1952-12-21-SP1-tem-vnch-giup-thuong-binh
Scott:B2
Giá mặt (VNĐ):3 đồng 30 xu + 1 đồng 70 xu
Kích thước (mm):40 x 25

Login

Lost your password?