TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

HÀNG KHÔNG
BƯU CHÍNH


 
Tên bộ tem:Hàng không bưu chính
Loại tem:Hàng không
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):14 đồng 70 xu
Ngày phát hành:08/03/1952
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Hélio-Vaugirad, Paris, Pháp
Địa danh trên dấu:Sài Gòn, Chợ Lớn, Đà lạt, Huế, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng
 
1952-03-08-a-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-viet-nam-tung-canh

Việt Nam tung cánh

Scott:C1, C3-C4
Giá mặt (VNĐ):3 đồng 30 xu
Kích thước (mm):54 x 32
Họa sĩ thiết kế:Lưu Đình Khải
1952-03-08-b-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-viet-nam-tung-canh

Việt Nam tung cánh

Scott:C1, C3-C4
Giá mặt (VNĐ):5 đồng 10 xu
Kích thước (mm):54 x 32
Họa sĩ thiết kế:Lưu Đình Khải
1952-03-08-c-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-viet-nam-phat-quang

Việt Nam phát quang

Scott:C1, C3-C4
Giá mặt (VNĐ):6 đồng 30 xu
Kích thước (mm):54 x 32
Họa sĩ thiết kế:Lưu Đình Khải

Login

Lost your password?