TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

TEM PHẠT:
CON LÂN


 
Tên bộ tem:Tem phạt: Con lân
Loại tem:Tem phạt
Số mẫu:6
Tổng giá mặt tem (VNĐ):2 đồng 50 xu
Ngày phát hành:16/06/1952
Phương pháp in:Offset nhiều màu
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:Helio-Vaugirad, Paris, Pháp
 
1952-06-16-a-tem-vnch-tem-phat-con-lan
Scott:J1-J6
Giá mặt (VNĐ): 10 xu
Kích thước (mm):20 x 24
Họa sĩ thiết kế:NG. ANH
template
Scott:J1-J6
Giá mặt (VNĐ): 20 xu
Kích thước (mm):20 x 24
Họa sĩ thiết kế:NG. ANH
1952-06-16-c-tem-vnch-tem-phat-con-lan
Scott:J1-J6
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):20 x 24
Họa sĩ thiết kế:NG. ANH
1952-06-16-d-tem-vnch-tem-phat-con-lan
Scott:J1-J6
Giá mặt (VNĐ): 40 xu
Kích thước (mm):20 x 24
Họa sĩ thiết kế:NG. ANH
1952-06-16-e-tem-vnch-tem-phat-con-lan
Scott:J1-J6
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):20 x 24
Họa sĩ thiết kế:NG. ANH
1952-06-16-f-tem-vnch-tem-phat-con-lan
Scott:J1-J6
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):20 x 24
Họa sĩ thiết kế:NG. ANH

Login

Lost your password?