TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1952 .

VẠN THỌ
NHÂM THÌN


 
Tên bộ tem:Vạn Thọ Nhâm Thìn
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):1 đồng 50 xu
Ngày phát hành:10/11/1952
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:Thomas De La Rue Londres
 
1952-11-10-A06-tem-vnch-van-tho-nham-thin
Scott:19
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):39 x 23

Login

Lost your password?