TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1954 .

ĐÔNG CUNG
THÁI TỬ
BẢO LONG


 
Tên bộ tem:Đông cung Thái tử Bảo Long
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:7
Tổng giá mặt tem (VNĐ):172 đồng 80 xu
Ngày phát hành:15/06/1954
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Brune Blvd. Paris, Pháp
 
1954-06-15-a-A07-tem-vnch-dong-cung-thai-tu-bao-long-trong-quoc-phuc

Thái tử Bảo Long trong quốc phục

Scott:20
Giá mặt (VNĐ): 40 xu
Kích thước (mm):26 x 40
1954-06-15-b-A07-tem-vnch-dong-cung-thai-tu-bao-long-trong-quoc-phuc

Thái tử Bảo Long trong quốc phục

Scott:21
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):26 x 40
1954-06-15-c-A07-tem-vnch-dong-cung-thai-tu-bao-long-trong-quoc-phuc

Thái tử Bảo Long trong quốc phục

Scott:22
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):26 x 40
1954-06-15-d-A07-tem-vnch-dong-cung-thai-tu-bao-long-trong-quan-phuc

Thái tử Bảo Long trong quân phục

Scott:23
Giá mặt (VNĐ): 90 xu
Kích thước (mm):26 x 40
1954-06-15-e-A07-tem-vnch-dong-cung-thai-tu-bao-long-trong-quan-phuc

Thái tử Bảo Long trong quân phục

Scott:24
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
1954-06-15-f-A07-tem-vnch-dong-cung-thai-tu-bao-long-trong-quan-phuc

Thái tử Bảo Long trong quân phục

Scott:25
Giá mặt (VNĐ):50 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
1954-06-15-g-A07-tem-vnch-dong-cung-thai-tu-bao-long-trong-quoc-phuc

Thái tử Bảo Long trong quốc phục

Scott:26
Giá mặt (VNĐ):100 đồng
Kích thước (mm):26 x 40

Login

Lost your password?