TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1955 .

RÙA THIÊNG


 
Tên bộ tem:Rùa thiêng
Loại tem:Chuyên đề
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):2 đồng 30 xu
Ngày phát hành:20/07/1955
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Brune Blvd. Paris, Pháp
Thông tin khác:Nhân dịp khánh thành Triển lãm đệ nhất chu niên Chính phủ Ngô Đình Diệm
 
1955-07-20-a-A08-tem-vnch-rua-thieng
Scott:27
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyen Thanh Thu
1955-07-20-b-A08-tem-vnch-rua-thieng
Scott:28
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyen Thanh Thu
1955-07-20-c-A08-tem-vnch-rua-thieng
Scott:29
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyen Thanh Thu

Login

Lost your password?