TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1955 .

TEM PHẠT:
CON RỒNG


 
Tên bộ tem:Tem phạt: Con Rồng
Loại tem:Tem phạt
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):20 đồng
Ngày phát hành:06/06/1955
Phương pháp in:Offset nhiều màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Helio-Vaugirad, Paris, Pháp
Thông tin khác:Chữ trên tem là "TIMBRE - TAXE".
 
1955-06-06-a-tem-vnch-tem-phat-con-rong
Scott:J7-J10
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):20 x 24
template
Scott:J7-J10
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):20 x 24
1955-06-06-c-tem-vnch-tem-phat-con-rong
Scott:J7-J10
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):20 x 24
1955-06-06-d-tem-vnch-tem-phat-con-rong
Scott:J7-J10
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):20 x 24

Login

Lost your password?