TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1956 .

CÔNG TÁC
HUYNH ĐỆ


 
Tên bộ tem:Công tác Huynh Đệ
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):44 đồng
Ngày phát hành:07/11/1956
Phương pháp in:Khắc thép một màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có keo
Nơi in:Nhà in Bộ Tài chính Nhật (Tokyo)
Thông tin khác:Nhân dịp Đại Hội Quốc Tế Thanh-Thương-Hội họp tại Wellington (Thủ đô Tân Tây Lan)

Đề tài: Hình chụp hai trẻ em di cư mồ côi, theo bức ảnh chụp phim trên cầu Tân Thuận của ký giả nhiếp ảnh Dixie Reexa, Hoa Kỳ. Góc trái là dấu hiệu Thanh-Thương-Hội quốc tế.
 
1956-11-07-a-A13-tem-vnch-cong-tac-huynh-de
Scott:59
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-07-b-A13-tem-vnch-cong-tac-huynh-de
Scott:60
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-07-c-A13-tem-vnch-cong-tac-huynh-de
Scott:61
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-07-d-A13-tem-vnch-cong-tac-huynh-de
Scott:62
Giá mặt (VNĐ):35 đồng
Kích thước (mm):25 x 36

Login

Lost your password?