TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1956 .

TEM PHẠT:
CON RỒNG


 
Tên bộ tem:Tem phạt: Con Rồng
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):200 đồng
Ngày phát hành:04/06/1956
Phương pháp in:Offset nhiều màu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Helio-Vaugirad, Paris, Pháp
Thông tin khác:Chữ tên tem là "BƯU - CHÍNH".
 
1956-06-04-a-tem-vnch-tem-phat-con-rong
Scott:J11-J14
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):20 x 24
1956-06-04-b-tem-vnch-tem-phat-con-rong.tif
Scott:J11-J14
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
Kích thước (mm):20 x 24
1956-06-04-c-tem-vnch-tem-phat-con-rong.tif
Scott:J11-J14
Giá mặt (VNĐ):50 đồng
Kích thước (mm):20 x 24
1956-06-04-d-tem-vnch-tem-phat-con-rong.tif
Scott:J11-J14
Giá mặt (VNĐ):100 đồng
Kích thước (mm):20 x 24

Login

Lost your password?