TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1957 .

HỘI NGHỊ
KẾ HOẠCH COLOMBO
LẦN THỨ IX


 
Tên bộ tem:Hội nghị Kế hoạch Colombo lần thứ IX
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:5
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng 10 xu
Ngày phát hành:21/10/1957
Phương pháp in:Ống đồng một mầu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Bộ Tài chính Nhật Bản (Tokyo)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Ngày khai mạc Hội Nghị Colombo cấp Bộ trưởng tại Sài Gòn
 
1957-10-21-a-A15-tem-vnch-hoi-nghi-ke-hoach-colombia-lan-thu-9
Scott:68
Giá mặt (VNĐ): 20 xu
Kích thước (mm):25,5 x 36
1957-10-21-b-A15-tem-vnch-hoi-nghi-ke-hoach-colombia-lan-thu-9
Scott:69
Giá mặt (VNĐ): 40 xu
Kích thước (mm):25,5 x 36
1957-10-21-c-A15-tem-vnch-hoi-nghi-ke-hoach-colombia-lan-thu-9
Scott:70
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25,5 x 36
1957-10-21-d-A15-tem-vnch-hoi-nghi-ke-hoach-colombia-lan-thu-9
Scott:71
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
1957-10-21-e-A15-tem-vnch-hoi-nghi-ke-hoach-colombia-lan-thu-9
Scott:72
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36

Login

Lost your password?