TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1958 .

CẢI TIẾN
DÂN SINH


 
Tên bộ tem:Cải tiến dân sinh
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):13 đồng 50 xu
Ngày phát hành:07/07/1958
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Đề tài: Hai nông dân, một người đang đốn cây, một đang cúi ôm đống cỏ, dọn dẹp sạch sẽ, xa xa, một người đang lái xe ủi đất, dưới chân núi có vài căn nhà người Dân Tộc.
 
1958-07-07-a-A17-tem-vnch-cai-tien-dan-sinh
Scott:79
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1958-07-07-b-A17-tem-vnch-cai-tien-dan-sinh
Scott:80
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1958-07-07-c-A17-tem-vnch-cai-tien-dan-sinh
Scott:81
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1958-07-07-d-A17-tem-vnch-cai-tien-dan-sinh
Scott:82
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?