TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1958 .

NHÀ THỜ
PHÚ CAM


 
Tên bộ tem:Nhà thờ Phú Cam
Loại tem:Chuyên đề
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng 10 xu
Ngày phát hành:25/12/1958
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành kỷ niệm Lễ Giáng sinh 1958.
 
1958-12-25-a-A22-tem-vnch-nha-tho-chanh-toa-phu-cam-hue
Scott:100
Giá mặt (VNĐ): 10 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cam (Huế)
1958-12-25-b-A22-tem-vnch-nha-tho-chanh-toa-phu-cam-hue
Scott:107
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp Nhà thờ Chánh Tòa Phú Cam (Huế)

Login

Lost your password?