TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1958 .

TUYÊN NGÔN
QUỐC TẾ
NHÂN QUYỀN


 
Tên bộ tem:Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):9 đồng 50 xu
Ngày phát hành:10/12/1958
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành kỷ niệm năm thứ 10 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc (10/12/1948 - 10/12/1958).
 
1958-12-10-a-A21-tem-vnch-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:96
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Triển
1958-12-10-b-A21-tem-vnch-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:97
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Triển
1958-12-10-c-A21-tem-vnch-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:98
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Triển
1958-12-10-d-A21-tem-vnch-tuyen-ngon-quoc-te-nhan-quyen
Scott:99
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Triển

Login

Lost your password?