TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1959 .

PHÁT TRIỂN
CỘNG ĐỒNG


 
Tên bộ tem:Phát triển cộng đồng
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng
Ngày phát hành:26/10/1959
Ngày hết hạn:31/03/1964
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Nhân dịp Đệ Tứ Chu Niên thành lập Đệ nhất VNCH.

Đề tài: Một nhóm người đang cùng nhau đào mương đắp lộ, thi hành công tác phát triển cộng đồng
 
1959-10-26-a-A28-tem-vnch-phat-trien-cong-dong
Scott:120
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1959-10-26-b-A28-tem-vnch-phat-trien-cong-dong
Scott:121
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1959-10-26-c-A28-tem-vnch-phat-trien-cong-dong
Scott:122
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1959-10-26-d-A28-tem-vnch-phat-trien-cong-dong
Scott:123
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?