TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1960 .

HỘI NGHỊ
ĐỊA PHƯƠNG
LƯƠNG NÔNG
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Hội nghị địa phương Lương Nông Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):6 đồng
Ngày phát hành:21/11/1960
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp Hội nghị địa phương Lương Nông Quốc tế (FAO) kỳ 5 của Á Châu và Viễn Đông họp tại Sài Gòn từ ngày 21-11 đến ngày 30-11-1960.
 
1960-11-21-a-A34-tem-vnch-hoi-nghi-dia-phuong-luong-nong-quoc-te-ky-5
Scott:144
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1960-11-21-b-A34-tem-vnch-hoi-nghi-dia-phuong-luong-nong-quoc-te-ky-5
Scott:145
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?