TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

BẢO VỆ
NHI ĐỒNG


 
Tên bộ tem:Bảo vệ Nhi đồng
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 50 xu
Ngày phát hành:23/03/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp Lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng.
 
1961-03-23-a-A37-tem-vnch-bao-ve-nhi-dong
Scott:154
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Tấn An
1961-03-23-b-A37-tem-vnch-bao-ve-nhi-dong
Scott:155
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Tấn An
1961-03-23-c-A37-tem-vnch-bao-ve-nhi-dong
Scott:156
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Tấn An
1961-03-23-d-A37-tem-vnch-bao-ve-nhi-dong
Scott:157
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Tấn An

Login

Lost your password?