TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

CHẤN HƯNG
ĐẠO ĐỨC
THANH NIÊN


 
Tên bộ tem:Chấn hưng đạo đức thanh niên
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 50 xu
Ngày phát hành:26/10/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1961-10-26-a-A42-tem-vnch-chan-hung-dao-duc-thanh-nien
Scott:174
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 50
Họa sĩ thiết kế:Lưu Tấn Phước
1961-10-26-b-A42-tem-vnch-chan-hung-dao-duc-thanh-nien
Scott:175
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 50
Họa sĩ thiết kế:Lưu Tấn Phước
1961-10-26-c-A42-tem-vnch-chan-hung-dao-duc-thanh-nien
Scott:176
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):40 x 50
Họa sĩ thiết kế:Lưu Tấn Phước
1961-10-26-d-A42-tem-vnch-chan-hung-dao-duc-thanh-nien
Scott:177
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):40 x 50
Họa sĩ thiết kế:Lưu Tấn Phước

Login

Lost your password?