TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

GIÁO SĨ
ĐẮC LỘ
(ALEXANDRE
DE RHODES)


 
Tên bộ tem:Giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes)
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng 50 xu
Ngày phát hành:05/09/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Bộ tem được phát hành sau một năm kỷ niệm đệ tam bách chu niên Giáo sĩ Đắc Lộ (Alexandre de Rhodes) từ trần (05/09/1660 - 05/09/1960).
 
1961-09-05-a-A41-tem-vnch-giao-si-dac-lo-Alexandre-de-Rhodes
Scott:170
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Bá Yên (Viện Khảo cổ Sài Gòn)
1961-09-05-b-A41-tem-vnch-giao-si-dac-lo-Alexandre-de-Rhodes
Scott:171
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Bá Yên (Viện Khảo cổ Sài Gòn)
1961-09-05-c-A41-tem-vnch-giao-si-dac-lo-Alexandre-de-Rhodes
Scott:172
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Bá Yên (Viện Khảo cổ Sài Gòn)
1961-09-05-d-A41-tem-vnch-giao-si-dac-lo-Alexandre-de-Rhodes
Scott:173
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):40 x 25
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Bá Yên (Viện Khảo cổ Sài Gòn)

Login

Lost your password?