TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1961 .

HOẠT ĐỘNG
DINH ĐIỀN


 
Tên bộ tem:Hoạt động dinh điền
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng
Ngày phát hành:03/01/1961
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1961-01-03-a-A36-tem-vnch-hoat-dong-dinh-dien
Scott:150
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lê Văn Giai
1961-01-03-b-A36-tem-vnch-hoat-dong-dinh-dien
Scott:151
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lê Văn Giai
1961-01-03-c-A36-tem-vnch-hoat-dong-dinh-dien
Scott:152
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lê Văn Giai
1961-01-03-d-A36-tem-vnch-hoat-dong-dinh-dien
Scott:153
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Lê Văn Giai

Login

Lost your password?