TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1962 .

ĐỨC MẸ
LA VANG


 
Tên bộ tem:Đức Mẹ La Vang
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 50 xu
Ngày phát hành:07/07/1962
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1962-07-07-a-A47-tem-vnch-duc-me-la-vang
Scott:193
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):26 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1962-07-07-b-A47-tem-vnch-duc-me-la-vang
Scott:194
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):26 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1962-07-07-c-A47-tem-vnch-duc-me-la-vang
Scott:195
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):26 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1962-07-07-d-A47-tem-vnch-duc-me-la-vang
Scott:196
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):26 x 36
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp

Login

Lost your password?