TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1962 .

KHÁNH THÀNH
SỞ BƯU
CHI PHIẾU


 
Tên bộ tem:Khánh thành Sở Bưu chi phiếu
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 50 xu
Ngày phát hành:15/05/1962
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1962-05-15-a-A46-tem-vnch-khanh-thanh-trung-uong-buu-chi-phieu

Tòa nhà Trung ương Bưu chi phiếu

Scott:189
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1962-05-15-b-A46-tem-vnch-khanh-thanh-trung-uong-buu-chi-phieu

Tòa nhà Trung ương Bưu chi phiếu

Scott:190
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1962-05-15-c-A46-tem-vnch-khanh-thanh-trung-uong-buu-chi-phieu

Tòa nhà Trung ương Bưu chi phiếu

Scott:191
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1962-05-15-d-A46-tem-vnch-khanh-thanh-trung-uong-buu-chi-phieu

Tòa nhà Trung ương Bưu chi phiếu

Scott:192
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp

Login

Lost your password?