TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1963 .

CHIẾN SĨ
CỘNG HÒA


 
Tên bộ tem:Chiến sĩ Cộng hòa
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng 50 xu
Ngày phát hành:26/10/1963
Ngày hết hạn:31/12/1963
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1963-10-26-a-A53-tem-vnch-chien-si-cong-hoa
Scott:215
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ
1963-10-26-b-A53-tem-vnch-chien-si-cong-hoa
Scott:216
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ
1963-10-26-c-A53-tem-vnch-chien-si-cong-hoa
Scott:217
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ
1963-10-26-d-A53-tem-vnch-chien-si-cong-hoa
Scott:218
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):25 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ

Login

Lost your password?