TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1963 .

CÔNG TRƯỜNG
MÊ LINH


 
Tên bộ tem:Công trường Mê Linh
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 50 xu
Ngày phát hành:01/03/1963
Ngày hết hạn:31/03/1964
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp Lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng
 
1963-03-01-a-A50-tem-vnch-cong-truong-me-linh-sai-gon
Scott:203
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-03-01-b-A50-tem-vnch-cong-truong-me-linh-sai-gon
Scott:204
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-03-01-c-A50-tem-vnch-cong-truong-me-linh-sai-gon
Scott:205
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1963-03-01-d-A50-tem-vnch-cong-truong-me-linh-sai-gon
Scott:206
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?