TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1963 .

ĐỆ BÁCH
CHU NIÊN
HỒNG THẬP TỰ
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Đệ bách chu niên Hồng Thập Tự Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng 50 xu
Ngày phát hành:17/11/1963
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1963-11-17-a-A54-tem-vnch-de-nhat-chu-nien-hong-thap-tu-quoc-te
Scott:219
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Hữu Phước
1963-11-17-b-A54-tem-vnch-de-nhat-chu-nien-hong-thap-tu-quoc-te
Scott:220
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Hữu Phước
1963-11-17-c-A54-tem-vnch-de-nhat-chu-nien-hong-thap-tu-quoc-te
Scott:221
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Hữu Phước
1963-11-17-d-A54-tem-vnch-de-nhat-chu-nien-hong-thap-tu-quoc-te
Scott:222
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):40 x 26
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Hữu Phước

Login

Lost your password?