TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1963 .

THÁC GOUGAH


 
Tên bộ tem:Thác Gougah
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):1 đồng 60 xu
Ngày phát hành:03/01/1963
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1963-01-03-a-A49-tem-vnch-thac-gougah-da-lat
Scott:201
Giá mặt (VNĐ): 60 xu
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp
1963-01-03-b-A49-tem-vnch-thac-gougah-da-lat
Scott:202
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):35 x 25
Họa sĩ thiết kế:Ảnh chụp

Login

Lost your password?