TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1963 .

TOÀN DÂN
BẢO VỆ
NON SÔNG


 
Tên bộ tem:Toàn dân bảo vệ non sông
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):11 đồng 80 xu
Ngày phát hành:07/07/1963
Ngày hết hạn:31/03/1964
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1963-07-07-a-A52-tem-vnch-toan-dan-bao-ve-non-song
Scott:211
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ
1963-07-07-b-A52-tem-vnch-toan-dan-bao-ve-non-song
Scott:212
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ
1963-07-07-c-A52-tem-vnch-toan-dan-bao-ve-non-song
Scott:213
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ
1963-07-07-d-A52-tem-vnch-toan-dan-bao-ve-non-song
Scott:214
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):26 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Trừ

Login

Lost your password?