TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1964 .

NGÀY KHÍ TƯỢNG
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Ngày Khí tượng Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):13 đồng
Ngày phát hành:23/03/1964
Phương pháp in:Khắc thép 1 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Đại lộ Brune, Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành nhân dịp kỷ niệm lần thứ 4 Ngày Khí tượng Quốc tế.
 
1964-03-23-a-A58-tem-vnch-ngay-khi-tuong-quoc-te
Scott:235
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-03-23-b-A58-tem-vnch-ngay-khi-tuong-quoc-te
Scott:236
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-03-23-c-A58-tem-vnch-ngay-khi-tuong-quoc-te
Scott:237
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1964-03-23-d-A58-tem-vnch-ngay-khi-tuong-quoc-te
Scott:238
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):25 x 35
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?