TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1965 .

CÁC LOẠI HOA


 
Tên bộ tem:Các loại Hoa
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:5
Tổng giá mặt tem (VNĐ):7 đồng
Ngày phát hành:10/09/1965
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1965-09-10-a-A67-tem-vnch-tem-thu-cac-loai-hoa-trang

Hoa Trang

Scott:261
Giá mặt (VNĐ): 70 xu
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Phạm Bạch Phi
1965-09-10-b-A67-tem-vnch-tem-thu-cac-loai-hoa-lan

Hoa Lan

Scott:262
Giá mặt (VNĐ): 80 xu
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Lưu Mỹ Tâm
1965-09-10-c-A67-tem-vnch-tem-thu-cac-loai-hoa-cuc

Hoa Cúc

Scott:263
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1965-09-10-d-A67-tem-vnch-tem-thu-cac-loai-hoa-sen

Hoa Sen

Scott:264
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):40 x 31
Họa sĩ thiết kế:Mai Đông Hải
1965-09-10-e-A67-tem-vnch-tem-thu-cac-loai-hoa-mai

Hoa Mai

Scott:265
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):31 x 40
Họa sĩ thiết kế:Đỗ Duy Hiển

Login

Lost your password?