TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1965 .

THANH THIẾU
NÔNG 4-T


 
Tên bộ tem:Thanh thiếu nông 4-T
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):7 đồng
Ngày phát hành:25/11/1965
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1965-11-25-a-A69-tem-vnch-doan-thanh-thieu-nong-4-T
Scott:270
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):40 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Uyên
1965-11-25-b-A69-tem-vnch-doan-thanh-thieu-nong-4-T
Scott:271
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):40 x 31
Họa sĩ thiết kế:Đào Kim Ngân

Login

Lost your password?