TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1965 .

THỂ DỤC VÀ
THỂ THAO


 
Tên bộ tem:Thể dục và thể thao
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):13 đồng
Ngày phát hành:14/12/1965
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1965-12-14-a-A70-tem-vnch-the-duc-va-the-thao-bong-ro

Bóng rổ

Scott:272
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):31 x 25
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1965-12-14-b-A70-tem-vnch-the-duc-va-the-thao-phong-lao

Phóng lao

Scott:273
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):31 x 25
Họa sĩ thiết kế:Ngô Nhật Khánh
1965-12-14-c-A70-tem-vnch-the-duc-va-the-thao-tap-the-duc

Tập thể dục

Scott:274
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):31 x 25
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1965-12-14-d-A70-tem-vnch-the-duc-va-the-thao-nhay-sao

Nhảy sào

Scott:275
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):31 x 25
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Thăng

Login

Lost your password?