TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1966 .

CỨU TRỢ
ĐỒNG BÀO
TỴ NẠN
CỘNG SẢN


 
Tên bộ tem:Cứu trợ đồng bào tỵ nạn cộng sản
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:20/07/1966
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1966-07-20-a-A73-tem-vnch-cuc-tro-dong-bao-ti-nan-cong-san
Scott:281
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1966-07-20-b-A73-tem-vnch-cuc-tro-dong-bao-ti-nan-cong-san
Scott:282
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?