TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1966 .

TÂN TRỤ SỞ
TỔ CHỨC
Y TẾ
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Tân trụ sở Tổ chức Y tế Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:12/10/1966
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Thomas de la Rue Londres
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1966-10-12-a-A76-tem-vnch-tan-tru-so-trung-uong-to-chuc-y-te-quoc-te
Scott:291
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc
1966-10-12-b-A76-tem-vnch-tan-tru-so-trung-uong-to-chuc-y-te-quoc-te
Scott:292
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1966-10-12-c-A76-tem-vnch-tan-tru-so-trung-uong-to-chuc-y-te-quoc-te
Scott:293
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Trần Huê Dung

Login

Lost your password?