TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

ĐỜI SỐNG
DÂN CHÚNG


 
Tên bộ tem:Đời sống dân chúng
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):12 đồng 50 xu
Ngày phát hành:01/05/1967
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-05-01-a-A82-tem-vnch-doi-song-dan-chung
Scott:307
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Thành
1967-05-01-b-A82-tem-vnch-doi-song-dan-chung
Scott:308
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Lâm Văn Bê
1967-05-01-c-A82-tem-vnch-doi-song-dan-chung
Scott:309
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Đồng Công Huân
1967-05-01-d-A82-tem-vnch-doi-song-dan-chung
Scott:310
Giá mặt (VNĐ):8 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?