TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

NGÀY
QUỐC TẾ
CHỐNG
NẠN MÙ CHỮ


 
Tên bộ tem:Ngày Quốc tế chống nạn mù chữ
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):3 đồng
Ngày phát hành:10/12/1967
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-12-10-A91-tem-vnch-ngay-quoc-te-chong-nan-mu-chu
Scott:321
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Hưng Bang

Login

Lost your password?