TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

TIỂU
CÔNG NGHỆ
VIỆT NAM


 
Tên bộ tem:Tiểu công nghệ Việt Nam
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):40 đồng
Ngày phát hành:22/07/1967
Phương pháp in:Khắc thép nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhóm de la Rue Staderini Carte Valori (Ý)
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-07-22-a-A83-tem-vnch-tieu-cong-nghe-viet-nam
Scott:311
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Trần Tứ Hải
1967-07-22-b-A83-tem-vnch-tieu-cong-nghe-viet-nam
Scott:312
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Phạm Văn Thăng
1967-07-22-c-A84-tem-vnch-tieu-cong-nghe-viet-nam
Scott:313
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):41 x 31
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Ái Linh
1967-07-22-d-A83-tem-vnch-tieu-cong-nghe-viet-nam
Scott:314
Giá mặt (VNĐ):35 đồng
Kích thước (mm):31 x 41
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?