TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1967 .

XÂY DỰNG
DÂN CHỦ


 
Tên bộ tem:Xây dựng dân chủ
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):39 đồng
Ngày phát hành:01/11/1967
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1967-11-01-a-A87-tem-vnch-xay-dung-dan-chu
Scott:317
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Võ Hùng Kiệt
1967-11-01-b-A87-tem-vnch-xay-dung-dan-chu
Scott:318
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1967-11-01-c-A87-tem-vnch-xay-dung-dan-chu
Scott:319
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Võ Hùng Kiệt

Login

Lost your password?