TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

CÁC
LOẠI BƯỚM
(tem phạt)


 
Tên bộ tem:Các loại Bướm (Tem phạt)
Loại tem:Tem phạt
Số mẫu:6
Tổng giá mặt tem (VNĐ):21 đồng 50 xu
Ngày phát hành:20/08/1968
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1968-08-20-a-tem-vnch-tem-phat-cac-loai-buom-viet-nam
Scott:J15-J20
Giá mặt (VNĐ): 50 xu
Kích thước (mm):25,5 x 21,5
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc (0,5 đ, 1 đ, 2 đ), Hà Trung Trí (3 đ, 5 đ, 10 đ)
1968-08-20-b-tem-vnch-tem-phat-cac-loai-buom-viet-nam
Scott:J15-J20
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 21,5
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc (0,5 đ, 1 đ, 2 đ), Hà Trung Trí (3 đ, 5 đ, 10 đ)
1968-08-20-c-tem-vnch-tem-phat-cac-loai-buom-viet-nam
Scott:J15-J20
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 21,5
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc (0,5 đ, 1 đ, 2 đ), Hà Trung Trí (3 đ, 5 đ, 10 đ)
1968-08-20-d-tem-vnch-tem-phat-cac-loai-buom-viet-nam
Scott:J15-J20
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 21,5
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc (0,5 đ, 1 đ, 2 đ), Hà Trung Trí (3 đ, 5 đ, 10 đ)
1968-08-20-e-tem-vnch-tem-phat-cac-loai-buom-viet-nam
Scott:J15-J20
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 21,5
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc (0,5 đ, 1 đ, 2 đ), Hà Trung Trí (3 đ, 5 đ, 10 đ)
1968-08-20-f-tem-vnch-tem-phat-cac-loai-buom-viet-nam
Scott:J15-J20
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 21,5
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc (0,5 đ, 1 đ, 2 đ), Hà Trung Trí (3 đ, 5 đ, 10 đ)

Login

Lost your password?