TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

CƠ QUAN
CỨU TRỢ
NHI ĐỒNG
LIÊN HIỆP QUỐC


 
Tên bộ tem:Cơ quan Cứu trợ nhi đồng Liên Hiệp Quốc
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):22 đồng
Ngày phát hành:11/12/1968
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1968-12-11-a-A98-tem-vnch-co-quan-cuu-tro-nhi-dong-lien-hiep-quoc
Scott:337
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Võ Hùng Kiệt
1968-12-11-b-A98-tem-vnch-co-quan-cuu-tro-nhi-dong-lien-hiep-quoc
Scott:338
Giá mặt (VNĐ):16 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Tuyết

Login

Lost your password?