TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

ĐỆ NHỊ THẬP
CHU NIÊN
TỔ CHỨC
Y TẾ QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Đệ nhị thập chu niên Tổ chức Y tế Quốc tế
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:07/04/1968
Phương pháp in:Ống đồng 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
Thông tin khác:Phát hành để kỷ niệm 20 năm thành lập Tổ chức Y tế Quốc tế (1948 - 1968).
 
1968-04-07-A93-tem-vnch-de-nhi-thap-chu-nien-to-chuc-y-te-quoc-te
Scott:326
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Mẫu vẽ của Bộ Y tế

Login

Lost your password?