TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1968 .

TÁI THIẾT
ĐƯỜNG HỎA XA
XUYÊN VIỆT


 
Tên bộ tem:Tái thiết đường hỏa xa xuyên Việt
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):33 đồng 50 xu
Ngày phát hành:15/12/1968
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1968-12-15-a-A99-tem-vnch-tai-thiet-duong-hoa-xa-xuyen-viet
Scott:339
Giá mặt (VNĐ):1 đồng 50 xu
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1968-12-15-b-A99-tem-vnch-tai-thiet-duong-hoa-xa-xuyen-viet
Scott:340
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1968-12-15-c-A99-tem-vnch-tai-thiet-duong-hoa-xa-xuyen-viet
Scott:341
Giá mặt (VNĐ):9 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1968-12-15-d-A99-tem-vnch-tai-thiet-duong-hoa-xa-xuyen-viet
Scott:342
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri

Login

Lost your password?