TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1969 .

CHIẾN DỊCH
CHIÊU HỒI


 
Tên bộ tem:Chiến dịch chiêu hồi
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):52 đồng
Ngày phát hành:01/06/1969
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1969-06-01-a-A101-tem-vnch-chien-dich-chieu-hoi
Scott:347
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1969-06-01-b-A101-tem-vnch-chien-dich-chieu-hoi
Scott:348
Giá mặt (VNĐ):50 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?