TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1969 .

ĐỆ NGŨ THẬP
CHU NIÊN
TỔ CHỨC
QUỐC TẾ
LAO ĐỘNG


 
Tên bộ tem:Đệ ngũ thập chu niên Tổ chức Quốc tế Lao động
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):26 đồng
Ngày phát hành:29/10/1969
Phương pháp in:Ống đồng 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1969-10-29-a-A108-tem-vnch-de-ngu-thap-chu-nien-to-chuc-quoc-te-lao-dong
Scott:362
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Tuyết
1969-10-29-b-A108-tem-vnch-de-ngu-thap-chu-nien-to-chuc-quoc-te-lao-dong
Scott:363
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Tuyết

Login

Lost your password?