TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

CÁC
LOẠI CHIM


 
Tên bộ tem:Các loại Chim
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):45 đồng
Ngày phát hành:15/01/1970
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-01-15-a-A109-tem-vnch-cac-loai-chim-dong-doc

Chim Dồng dộc

Scott:364
Giá mặt (VNĐ):2 đồng
Kích thước (mm):45 x 45 x 45
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri
1970-01-15-b-A109-tem-vnch-cac-loai-chim-ao-da

Chim Áo dà

Scott:365
Giá mặt (VNĐ):6 đồng
Kích thước (mm):45 x 45 x 45
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1970-01-15-c-A109-tem-vnch-cac-loai-chim-hong-hoang

Chim Hồng hoàng

Scott:366
Giá mặt (VNĐ):7 đồng
Kích thước (mm):45 x 45 x 45
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Châu
1970-01-15-d-A109-tem-vnch-cac-loai-chim-se-se

Chim Se sẻ

Scott:367
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
Kích thước (mm):45 x 45 x 45
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?