TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

DANH LAM
THẮNG CẢNH
(phát hành
lần 2)


 
Tên bộ tem:Danh lam thắng cảnh
(phát hành lần 2)
Loại tem:Chuyên đề
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):1 đồng
Ngày phát hành:02/01/1970
Phương pháp in:Khắc thép 2 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Paris
Thông tin khác:Mẫu Scott 248 được in lại cỡ nhỏ thành mẫu Scott 250A, dùng làm tem cuộn bán bằng máy tự động. Cũng được bán thành tập, mỗi tập 10 tem, giá 30 đ.
 
1970-01-02-tem-vnch-lang-minh-mang-hue

Lăng Minh Mạng, Huế

Scott:250A
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):23 x 17
Họa sĩ thiết kế:Lai Hải Lộc

Login

Lost your password?