TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

NĂM QUỐC TẾ
GIÁO DỤC
1970


 
Tên bộ tem:Năm Quốc tế Giáo dục 1970
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):10 đồng
Ngày phát hành:30/11/1970
Phương pháp in:Khắc thép 3 màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in Nakano Company Ltd., Nhật Bản
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-11-30-A118-tem-vnch-nam-quoc-te-giao-duc
Scott:382
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):25,5 x 36
Họa sĩ thiết kế:Victor Vasarely

Login

Lost your password?