TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1970 .

NẠN NHÂN
BIẾN CỐ
XUÂN MẬU THÂN


 
Tên bộ tem:Nạn nhân biến cố Xuân Mậu Thân
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):30 đồng
Ngày phát hành:31/01/1970
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy tiêu chuẩn có tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1970-01-31-a-A110-tem-vnch-nan-nhan-bien-co-xuan-mau-than
Scott:368
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1970-01-31-b-A110-tem-vnch-nan-nhan-bien-co-xuan-mau-than
Scott:369
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):51 x 36
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng

Login

Lost your password?